Tag: vách ngăn nỉ

Vách ngăn di động N4

Tính năng Vách ngăn di động 4 gồm vách ngăn và hệ thống thanh trượt giúp di chuyển nhẹ nhàng, tiện dụng. Sản phẩm thiết kế hiện đại mang với màu sắc tự nhiên tạo sự sang trọng cho văn

Vách ngăn di động N13

Vách ngăn di động 13 gồm vách ngăn và hệ thống thanh trượt giúp di chuyển nhẹ nhàng, tiện dụng. Vách ngăn có kết cấu chắc chăn với khung sắt, nhôm định hình bao quanh, bề mặt melamine, nỉ.. Tính

Vách ngăn di động N12

Tính năng Vách ngăn di động 12 gồm vách ngăn và hệ thống thanh trượt giúp di chuyển nhẹ nhàng, tiện dụng. Vách ngăn kết cấu chắc chắn với khung sắt, nhôm định hình bao quanh, bề mặt melamine, nỉ.

Vách ngăn di động N11

Vách ngăn di động 11 gồm vách ngăn và hệ thống thanh trượt giúp di chuyển nhẹ nhàng, tiện dụng. Vách ngăn được thiết kế với khung sắt, nhôm định hình bao quanh, bề mặt melamine, nỉ.. Tính năng Vách

Vách ngăn di động N2

Tính năng Vách ngăn di động 2 gồm vách ngăn và hệ thống thanh trượt giúp di chuyển nhẹ nhàng, tiện dụng. Sản phẩm thiết kế hiện đại mang với màu sắc tự nhiên tạo sự sang trọng cho văn

Vách ngăn di động N1

Tính năng Vách ngăn di động 1 gồm vách ngăn và hệ thống thanh trượt giúp di chuyển nhẹ nhàng, tiện dụng. Sản phẩm thiết kế hiện đại mang với màu sắc tự nhiên tạo sự sang trọng cho văn